Geen nieuws items gevonden

Manden & Urnen

Fair trade

Ecoffins is wereldwijd het grootste WFTO Fair Trade project in de uit- vaartbranche. De deelprojecten lig-gen verspreid over Indonesië en Zuid China. 

Op eerlijk en duurzame wijze worden de levensomstandigheden van de armere bevolkingsgroepen in deze regio's verbeterd.


Visie & Milieu

Onze Fair Trade Groene producten worden hand- matig vervaardigd van ecologisch verantwoord geteelde gewassen. 

We gebruiken gewassen die na het oogsten zon- der herplanten zichzelf herstellen, de natuur wordt op deze wijze wel gebruikt maar niet verbruikt.